Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor

250,00 kr

Nr 85.Robin Gullbrandsson. 2015. ISBN 978-91-86681-29-6 Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett…

Antal

Nr 85.Robin Gullbrandsson. 2015. ISBN 978-91-86681-29-6

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – tidigmedeltida takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år. Dessa konstfärdigt huggna takstolar var en gång gestaltade som en del av kyrkorummet och kan räknas till världens äldsta träkonstruktioner i bruk.

I denna bok ges en inblick i en normalt sett fördold värld, viagra de medeltida taklag som bevarats till våra dagar i Skara stifts kyrkor. Läsare med intresse för vårt byggda kulturarv kan här ta del av ett rikt kunskapsmaterial i ord och bild. Denna bok är en rapport över den inventering av medeltida kyrkotaklag som Skara stift genomförde 2014–2015. Som ett led i säkerställandet och utforskningen av detta unika kulturarv har beståndet för första gången kartlagts och sammanställts i en katalog.

Robin Gullbrandsson (f. 1980) är arkeolog och byggnadsantikvarie. Han har tidigare arbetat i Skara stifts kyrkoinventering och bland annat skrivit boken ”Tusenårigt arv – Skara stifts kyrkor”.  Boken kan beställas från Skara stiftshistoriska sällskap till det förmånliga priset av 250 kronor. Frakt tillkommer.

370 sidor Rikt illustrerad i färg.
Utgiven av Skara stiftshistoriska sällskap i samarbete med Skara stift & Jönköpings läns museum