Mellan Liljan och sjöbladet 2:1

250,00 kr

Om goter, geater, hunner och Göta rike. Bo J Theutenberg (2017) ISBN 978-91*86681-34-0 Mellan liljan och sjöbladet 2:1 ger en genomlysning av de historiska skeendena i Västergötland från allra äldsta tid fram till 1100-talet.Utgångspunkten är i arkeologi, sagor och sägner,…

I kategorier ,
Antal

Om goter, geater, hunner och Göta rike.
Bo J Theutenberg (2017) ISBN 978-91*86681-34-0

Mellan liljan och sjöbladet 2:1 ger en genomlysning av de historiska skeendena i Västergötland från allra äldsta tid fram till 1100-talet.Utgångspunkten är i arkeologi, sagor och sägner, historiska krönikor och urkunder, nordiska och internationella utblickar samt författarens tes om att kunna sammanbinda historiska skeenden genom de olika betydelsefulla släkterna (personhistoriskt, heraldiskt, kyrkligt och jordägandemässigt) som styrde i de gamla landskapen.

Utgåvan är resultatet av mer än 40 års forskning där trakterna kring Halleberg och Hunneberg har varit centrum.En volym 2:2 kommer senare att publiceras.

Bo J Theutenberg är född 1942 i Trollhättan och professor emeritus i juridik vid Stockholms universitet, folkrättskunnig vid UD 1976-1987 och ambassadör från 1982.Ett flertal böcker av hans böcker har utgivits av Skara stiftshistoriska sällskap.

Se även Mellan liljan och sjöbladet 1:1 (2008) och 1:2 (2009).