Produkter

29

Skövde soldathem 1917-2007 - en historik

0,00 kr

Bengt Larsson (2007) Nr 29. ISBN 978-91-976688-0-4 SLUTSÅLD!

Skövde soldathem 1917-2007 - en historik was last modified: by SSHS
Produkter

Skaramissalet

350,00 kr - 490,00 kr

Studier, edition översättning och faksimil av handskriften i Skara Stifts- och landsbibliotek. Redaktör: Christer Pahlmblad (2006) Nr 27. ISBN 91-975873-2-X Skaramissalet kallas en handskrift från 1100-talet som har befunnit sig i Skara stift sedan medeltiden. Idag återstår bara c:a en åttondel…

Skaramissalet was last modified: by SSHS
2

Skara stift genom 1000 år

0,00 kr

Nr 2   (2000) ISBN 91-630-9446-0 SLUTSÅLD! Skara stifts historia är främst dess församlingars. Dessa präglas av en trohet som låter oss samlas till gudstjänst i samma rum som för inemot tusen åre sedan. Troheten och kärleken till kyrkan lyser fram mot oss ur glömskans djup, illness samtidigt som vissa personligheter träder fram levande för oss More Info »

Skara stift genom 1000 år was last modified: by SSHS
Jubileumsbok omslag

Skara stift 1000 år

200,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2014). Nr 77. ISBN 978-86681-22-7 LANSERAS 29 augusti kl 13.00 i samband med Skara stifts tusenårsfirande. Detta är en jubileumsbok med anledning att Skara stift år 2014 firar 1000 år. Den utges i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, drug och vill spegla stiftets rika andliga historia och tradition. Medvetet speglar innehållet i artiklarna More Info »

Skara stift 1000 år was last modified: by SSHS
57

Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift

200,00 kr

Ann-Marie Nilsson (2011) Nr 62. ISBN: 978-91-86681-05-0 Den medeltida rituella sångrepertoaren på latin, troche enstämmig och rytmiskt obunden, ambulance brukar kallas gregoriansk efter påven Gregorius. Det hände att påvar och biskopar tillskrevs verk utan att man i modern mening vet om de var upphovsmän. Säkert är dock att sådana verk måste godkännas av en kyrklig styresman för More Info »

Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift was last modified: by SSHS
31

S:ta Elin av Skövde - kulten, källorna, kvinnan

0,00 kr

Sven-Erik Pernler (2007) Nr 31. ISBN 978-91-976688-3-5 SLUTSÅLD! Elin av Skövde eller Helena som hon även kallas, help är ett av vårt lands tidigaste helgon. Hon blev helgonförklarad redan 1164. I denna bok genomgås de äldsta källorna kring denna märkliga kvinna. Varför blev hon martyr, vilka maktgrupperingar fanns i stiftet som ville upphöja henne till More Info »

S:ta Elin av Skövde - kulten, källorna, kvinnan was last modified: by SSHS
86

Romernas historia och kultur i två svenska 1700-talsavhandlingar

150,00 kr

Här presenteras för första gången två svenska avhandlingar från 1700-talet om romernas historia. De är ursprungligen skrivna på latin, den lärda världens dåtida språk, i Uppsala, 1730 respektive 1791. De är unikt centrala i den meningen att de utgör de tidigaste kända akademiska texterna om romer i Europa. Det är utgivarens förhoppning att texterna ska More Info »

Romernas historia och kultur i två svenska 1700-talsavhandlingar was last modified: by SSHS
8

Organister och orglar i Skara stift t o m 1857

150,00 kr

Per-Ola (Pelle) Räf (2002) Nr 8. ISBN 91-974235-2-1 Tack vare uppgifter om organisternas födelse- och dödsår, viagra order föräldrar, viagra utbildning, tjänstgöring och familje-förhållanden, belagda genom en mängd källcitat, får läsaren en ingående uppfattning om deras vedermödor och glädjeämnen. Inte minst den stifts-, person- eller lokalhistoriskt intresserade läsaren, liksom naturligtvis musikhistorikern, har här fått en More Info »

Organister och orglar i Skara stift t o m 1857 was last modified: by SSHS
19

Ora et Labora

150,00 kr

- Varnhems klosterkyrka under nio sekler Red. Johnny Hagberg (2005). Nr 19. ISBN 91-975004-4-5 Varnhems klosterkyrka var unik när den byggdes och den är unik idag.  

Ora et Labora was last modified: by SSHS
39

Ön - Några bilder från Runö

125,00 kr

Adelaide Schantz (2008) Nr 39. ISBN 978-91-977365-1-0 Adelaide Schantz (1903-1970) var prästdotter från Blidsberg i Västergötland. Hon var endast 22 år gammal när hon 1925 ingick äktenskap med kyrkoherden på Runö Gunnar Schantz (1899-1976). Därmed började ett på många sätt annorlunda liv som "pastorska". Men den unga flickan blev inte bara "pastorska" hon fick också More Info »

Ön - Några bilder från Runö was last modified: by SSHS
57

Mission i förändring

150,00 kr

- Perspektiv på Skara stift och Svenska kyrkans mission 1874-2009 Märta Bodin (2010) Nr 57. ISBN 978-91-977366-9-5 2009 avslutade Svenska kyrkans mission i Skara stift sin verksamhet efter mer än 130 år. Året innan, cialis 2008, hade Svenska kyrkans mission – tillsammans med Lutherhjälpen – på nationell nivå bildat den nya organisationen Hela Världen. Under More Info »

Mission i förändring was last modified: by SSHS
90 450pxl

Mellan Liljan och sjöbladet 2:1

250,00 kr

Om goter, geater, hunner och Göta rike. Bo J Theutenberg (2017) ISBN 978-91*86681-34-0 Mellan liljan och sjöbladet 2:1 ger en genomlysning av de historiska skeendena i Västergötland från allra äldsta tid fram till 1100-talet.Utgångspunkten är i arkeologi, sagor och sägner, historiska krönikor och urkunder, nordiska och internationella utblickar samt författarens tes om att kunna sammanbinda More Info »

Mellan Liljan och sjöbladet 2:1 was last modified: by SSHS
49

Mellan liljan och sjöbladet

600,00 kr

Bo Theutenberg Nr 40 och 49 (2 delar) del 1:1 utkom 19 dec 2008 och del 1:2 i april-maj 2009. Boken ger intressanta inblickar i de gamla släkternas betydelse och inflytande och utgör på ett levande sätt såväl svensk profanhistoria som medeltida kyrkohistoria, doctor där Västergötlands äldre historia och personhistoria visas fram. Bo J Theutenberg More Info »

Mellan liljan och sjöbladet was last modified: by SSHS
85

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor

250,00 kr

Nr 85.Robin Gullbrandsson. 2015. ISBN 978-91-86681-29-6 Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – tidigmedeltida takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år. Dessa konstfärdigt More Info »

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor was last modified: by SSHS
9

Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift

0,00 kr

Roland Rahn (2002) Nr 9. ISBN 91-974235-3-X SLUTSÅLD! Genom ett gediget forskningsarbete under tjugo års tid har Roland Rahn kartlagt och beskrivit förekomsten av medeltida Mariaskulpturer i Skara stift.  

Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift was last modified: by SSHS
65

Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor

200,00 kr

Roland Rahn (2011) Nr 65. ISBN 978-91-86681-07-4 Ett gediget inventeringsarbete av författaren ligger till grund för denna inventering av äldre kyrksilver i Skara stift. Föremålen beskrivs med uppgifter om deras historia, dosage vikt, sick utseende och unika detaljer och återges på bild, pharm företrädesvis av fotografen Tomas Edvardsson. Många levnadsöden är sammankopplade med föremålen i beskrivningarna, More Info »

Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor was last modified: by SSHS
73

Mariaväxter i folktron

150,00 kr

Ritwa Herjulfsdotter (2013). Nr 73. ISBN 978-91-86681-15-9 I Sverige och internationellt har jungfru Maria betytt mycket för namngivning av växter. Från tyskspråkiga områden är mer än 180 växter uppkallade efter henne, site  i England  95 och i Sverige omkring 60. Marias  påverkan i folkfromheten går inte att överskatta. I Västergötland kan man spåra inslag av denna More Info »

Mariaväxter i folktron was last modified: by SSHS
47

Magnus Haraldsson och hans samtid

200,00 kr

Red: Johnny Hagberg (2009) Nr 47. ISBN 978-91-977365-9-6 1522 valdes magister Magnus Haraldsson till biskop i Skara efter Didrik Slagheck, click en westfalare som genom beslut från den danske kungen Kristian II:s sida blivit stiftets biskop efter Stockholms blodbad 1520. Denne hade dock flytt ur landet under Gustav Vasas nationella uppror mot danskarna och blivit More Info »

Magnus Haraldsson och hans samtid was last modified: by SSHS
32

Livets slut och sista vilan

0,00 kr

Anita Carlsson och Margaretha Swedberg (2007) Nr 32. ISBN 978-91-976688-4-2 SLUTSÅLD! "Detta är ett arbete som inte utger sig för att vara vare sig vetenskapligt underbyggt eller en fullständig redogörelse för hur gravskicket har sett ut från stenåldern fram till våra dagar. Det är istället en sammanställning av vad vi kunnat lära från vad ett More Info »

Livets slut och sista vilan was last modified: by SSHS
61

Led, milda ljus

0,00 kr

Erland Olson berättar om sitt liv Nr 61. ISBN: 978-91-86681-04-3 Festskrift utgiven till Erland Olsons 90-årsdag, pharm utgiven i samarbete med Gotlands kyrkohistoriska sällskap. Knappast någon har en sådan erfarenhet av det svenska - och gotländska - kyrkolivets skiftningar som just Erland Olson. Född in i Missionsförbundet, diagnosis i fyrtio år präst i Svenska kyrkan More Info »

Led, milda ljus was last modified: by SSHS