Produkter

73

Mariaväxter i folktron

150,00 kr

Ritwa Herjulfsdotter (2013). Nr 73. ISBN 978-91-86681-15-9 I Sverige och internationellt har jungfru Maria betytt mycket för namngivning av växter. Från tyskspråkiga områden är mer än 180 växter uppkallade efter henne, site  i England  95 och i Sverige omkring 60. Marias  påverkan i folkfromheten går inte att överskatta. I Västergötland kan man spåra inslag av denna More Info »

Mariaväxter i folktron was last modified: by SSHS
47

Magnus Haraldsson och hans samtid

200,00 kr

Red: Johnny Hagberg (2009) Nr 47. ISBN 978-91-977365-9-6 1522 valdes magister Magnus Haraldsson till biskop i Skara efter Didrik Slagheck, click en westfalare som genom beslut från den danske kungen Kristian II:s sida blivit stiftets biskop efter Stockholms blodbad 1520. Denne hade dock flytt ur landet under Gustav Vasas nationella uppror mot danskarna och blivit More Info »

Magnus Haraldsson och hans samtid was last modified: by SSHS
32
Livets slut och sista vilan was last modified: by SSHS
61

Led, milda ljus

0,00 kr

Erland Olson berättar om sitt liv Nr 61. ISBN: 978-91-86681-04-3 Festskrift utgiven till Erland Olsons 90-årsdag, pharm utgiven i samarbete med Gotlands kyrkohistoriska sällskap. Knappast någon har en sådan erfarenhet av det svenska - och gotländska - kyrkolivets skiftningar som just Erland Olson. Född in i Missionsförbundet, diagnosis i fyrtio år präst i Svenska kyrkan More Info »

Led, milda ljus was last modified: by SSHS
67

Kyrkor i Skara stift

200,00 kr

Red: Red. Johnny Hagberg, illness Text: Robin Gulbrandsson. Foto: Sture Björnson Nr 67. ISBN 978-91-866-81-09-8 (2012) Kyrkorna tillhör vårt kulturarv. De uppfattas ofta som en garant för det stabila i tillvaron och har i många fall funnits där sekel efter sekel. Skara stift är bland de kyrktätaste i Sverige. Många är byggda på 1800-talet då de More Info »

Kyrkor i Skara stift was last modified: by SSHS
59

Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket

200,00 kr

Nr 59. ISBN 978-91--86681-02-9 Föreliggande kyrkohandbok, try utgiven som s.k. kejserlig agenda, help trycktes i S:t Petersburg 1834. Denna handbok har sedan dess brukats i de svenska församlingarna och används än idag med vissa modifieringar. Den är därmed både kyrko- och liturgihistoriskt intressant, generic och det är viktigt att den kunskap som Darius Petk?nas i More Info »

Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket was last modified: by SSHS
38

Kyrkliga förhållanden bland svenskarna i Reval

125,00 kr

J W Gustafsson (2008) Nr 38. ISBN 978-91-977365-0-3 FAXIMILTRYCK 1912 utgav dåvarande pastorn och kyrkoherden vid S:t Mikaels församling i Reval (Tallinn) en liten skrift om kyrkliga förhållanden inom församlingen i gångna tider. Beskrivningen tar sin början i slutet av 1600-talet och sträcker sig fram mot den svenska stormaktstidens slut, ampoule en tid då Estland More Info »

Kyrkliga förhållanden bland svenskarna i Reval was last modified: by SSHS
84

Kyrkans föremål - beskrivande lexikon

200,00 kr

Nr 84. ISBN 978-91-86681-28-9. Utgivning 1 juli 2015 Vem vet vad en monstrans är? Vem kan skilja mellan halslin, cialis handlin och huvudlin? Lavabo eller Ampulla, hur vet man vilket som är vilket? I detta gedigna lexikon finner du svaret på dessa frågor och många till. Boken är tänkt som en hjälp att känna igen More Info »

Kyrkans föremål - beskrivande lexikon was last modified: by SSHS
69

Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg

250,00 kr

Red. Markus Hagberg, ask Lena Maria Olsson, Sven-Erik Pernler Nr 68. (2012) ISBN 978-91-86681-11-1 Det är med stor glädje sällskapet kan presentera denna festskrift som sammanställts med anledning av prosten Johnny Hagbergs 60-årsdag. Hagberg har under många år ägnat sig åt ett omfattande och engagerat  arbete med bokutgivning, något som uppmärksammats både i Sverige och More Info »

Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg was last modified: by SSHS
48

Kungsljus

150,00 kr

- Gammalsvenskby solar sig i glansen Karl-Erik Tysk (2009) Nr 48. ISBN 978-91-977366-0-2 Den 1 maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyligen erövrade steppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina More Info »

Kungsljus was last modified: by SSHS
6

Kristusgraven på Kinnekulle

0,00 kr

Carl Henrik Martling (2002) Nr 6. ISBN 91-974235-0-5 SLUTSÅLD! Under århundradenas lopp har det inträffat många märkliga och spännande ting i Skara stift. Förre överhovpredikanten, buy teologie doktorn och docenten Carl Henrik Martling berättar i denna bok om en rad märkligheter.  

Kristusgraven på Kinnekulle was last modified: by SSHS
33

Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift

0,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2007) Nr 33. ISBN 978-91-976688-5-9 SLUTSÅLD! Av de kloster och konvent som fanns i Västergötland återstår idag bara ruiner. En gång platsen för Guds närvaro, dosage där lov och tillbedjan var den huvudsakliga sysselsättningen, en lovsång som ljöd natt och dag. Här verkade kvinnor och män som vigt sitt liv åt Gud. More Info »

Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift was last modified: by SSHS
93

Klangrum

300,00 kr

Orglar i Skara stift. Red. Robin Gullbrandsson (2017). ISBN-978-91-86681-37-1. Musiken har alltid varit en oumbärlig del av kyrkan. Inget annat instrument är så intimt förknippat med kyrkorummet som piporgeln. Som musikinstrument är det unikt med sina stora uttrycksmöjligheter. I boken skildrar nio författare det västgötska orgellandskapets framväxt och särdrag. Därtill har 15 orglar från olika More Info »

Klangrum was last modified: by SSHS
89 450pxl

Katolikernas lilla katekes

175,00 kr

Petrus Canisius (1579/80)  – Nr 89 (2017) ISBN 978-91-86681-33-3 I Stockholm utgavs under Johan III:s tid en katolsk katekes på svenska (1579/80). Jesuiten Petrus Canisius, en av 1500-talets mest betydande katolska lärare och predikanter, är dess författare. Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers lilla katekes (1567) och More Info »

Katolikernas lilla katekes was last modified: by SSHS
35

Jesper Swedberg - en antologi

250,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2008) Nr 35. ISBN 978-91-976688-6-6 Jesper Swedberg (1653-1735) är en våra främsta och namnkunnigaste biskopar genom tiderna. Hans författarskap var omfattande och hans psalmer sjungs än idag. Som biskop i Skara hade han ansvar för kolonin Nya Sverige liksom för utlandsförsamlingarna i både Lissabon och London. Som språkforskare var han speciell och More Info »

Jesper Swedberg - en antologi was last modified: by SSHS
78

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644

150,00 kr

Gunno Brynolphi Blutherus (1644). Red Johnny Hagberg (2014). Nr 78. ISBN: 978-91-86681-21-0. Gunno Brynolphi Blutherus (1609-1657) föddes i Ör och blev efter studier i Skara, Uppsala, Groningen och Rostock så småningom kyrkoherde i Ör, prost över hela Dal samt riksdagsman för Skara stift. Blutherus' prästmötespredikan är intressant då den förmodligen är den första som är More Info »

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644 was last modified: by SSHS
45

Jean Gersons Ars moriendi - Om konsten att dö

150,00 kr

Red: Markus Hagberg (2009) Nr 45. ISBN 978-91-977365-7-2 1408 utkom den vid universitet i Paris verksamme teologen Jean Gerson (1363-1429) med verket Opusculum tripartium de preceptis decalogi, salve de confessione et de arte moriendi. Både verket som helhet och den ssita delen, De arte moriendi, som självständig skrift, fick stor spridning. Delen om dödsberedelsen bearbetades More Info »

Jean Gersons Ars moriendi - Om konsten att dö was last modified: by SSHS
18
Järpås - ett pastorat och dess präster under 600 år was last modified: by SSHS
28

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift.

295,00 kr

- En heraldisk och genealogisk inventering Inga von Corswant - Naumburg (2006) Nr 28. ISBN 91-975873-6-2 Med boken om Huvudbaner och anvapen inom Skara stift har en dokumentation av stiftets 130 olika begravningsvapen fullföljts. Författarinnans avhandling från 1999 om Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden var fröet till detta arbete om vapnen inom Skara stift. I More Info »

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. was last modified: by SSHS
53

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift - supplement

100,00 kr

Inga von Corswant-Naumburg (2010) Nr 53. ISBN 978-91-977366-5-7 Under stormaktstiden var huvudbaner och anvapen ett viktigt inslag för att visa släktens anor och sin egen position i samhället. Boken är ett supplement till den av Skara Stiftshistoriska sällskap utgivna boken Huvudbaner och anvapen inom Skara stift (Nr 28) och visar på den genealogiska och heraldiska More Info »

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift - supplement was last modified: by SSHS