Produkter

67

Kyrkor i Skara stift

200,00 kr

Red: Red. Johnny Hagberg, illness Text: Robin Gulbrandsson. Foto: Sture Björnson Nr 67. ISBN 978-91-866-81-09-8 (2012) Kyrkorna tillhör vårt kulturarv. De uppfattas ofta som en garant för det stabila i tillvaron och har i många fall funnits där sekel efter sekel. Skara stift är bland de kyrktätaste i Sverige. Många är byggda på 1800-talet då de More Info »

Kyrkor i Skara stift was last modified: by SSHS
59

Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket

200,00 kr

Nr 59. ISBN 978-91--86681-02-9 Föreliggande kyrkohandbok, try utgiven som s.k. kejserlig agenda, help trycktes i S:t Petersburg 1834. Denna handbok har sedan dess brukats i de svenska församlingarna och används än idag med vissa modifieringar. Den är därmed både kyrko- och liturgihistoriskt intressant, generic och det är viktigt att den kunskap som Darius Petk?nas i More Info »

Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket was last modified: by SSHS
38

Kyrkliga förhållanden bland svenskarna i Reval

125,00 kr

J W Gustafsson (2008) Nr 38. ISBN 978-91-977365-0-3 FAXIMILTRYCK 1912 utgav dåvarande pastorn och kyrkoherden vid S:t Mikaels församling i Reval (Tallinn) en liten skrift om kyrkliga förhållanden inom församlingen i gångna tider. Beskrivningen tar sin början i slutet av 1600-talet och sträcker sig fram mot den svenska stormaktstidens slut, ampoule en tid då Estland More Info »

Kyrkliga förhållanden bland svenskarna i Reval was last modified: by SSHS
84

Kyrkans föremål - beskrivande lexikon

200,00 kr

Nr 84. ISBN 978-91-86681-28-9. Utgivning 1 juli 2015 Vem vet vad en monstrans är? Vem kan skilja mellan halslin, cialis handlin och huvudlin? Lavabo eller Ampulla, hur vet man vilket som är vilket? I detta gedigna lexikon finner du svaret på dessa frågor och många till. Boken är tänkt som en hjälp att känna igen More Info »

Kyrkans föremål - beskrivande lexikon was last modified: by SSHS
69

Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg

250,00 kr

Red. Markus Hagberg, ask Lena Maria Olsson, Sven-Erik Pernler Nr 68. (2012) ISBN 978-91-86681-11-1 Det är med stor glädje sällskapet kan presentera denna festskrift som sammanställts med anledning av prosten Johnny Hagbergs 60-årsdag. Hagberg har under många år ägnat sig åt ett omfattande och engagerat  arbete med bokutgivning, något som uppmärksammats både i Sverige och More Info »

Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg was last modified: by SSHS
48

Kungsljus

150,00 kr

- Gammalsvenskby solar sig i glansen Karl-Erik Tysk (2009) Nr 48. ISBN 978-91-977366-0-2 Den 1 maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyligen erövrade steppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina More Info »

Kungsljus was last modified: by SSHS
6

Kristusgraven på Kinnekulle

0,00 kr

Carl Henrik Martling (2002) Nr 6. ISBN 91-974235-0-5 SLUTSÅLD! Under århundradenas lopp har det inträffat många märkliga och spännande ting i Skara stift. Förre överhovpredikanten, buy teologie doktorn och docenten Carl Henrik Martling berättar i denna bok om en rad märkligheter.  

Kristusgraven på Kinnekulle was last modified: by SSHS
33

Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift

0,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2007) Nr 33. ISBN 978-91-976688-5-9 SLUTSÅLD! Av de kloster och konvent som fanns i Västergötland återstår idag bara ruiner. En gång platsen för Guds närvaro, dosage där lov och tillbedjan var den huvudsakliga sysselsättningen, en lovsång som ljöd natt och dag. Här verkade kvinnor och män som vigt sitt liv åt Gud. More Info »

Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift was last modified: by SSHS
93

Klangrum

300,00 kr

Orglar i Skara stift. Red. Robin Gullbrandsson (2017). ISBN-978-91-86681-37-1. Musiken har alltid varit en oumbärlig del av kyrkan. Inget annat instrument är så intimt förknippat med kyrkorummet som piporgeln. Som musikinstrument är det unikt med sina stora uttrycksmöjligheter. I boken skildrar nio författare det västgötska orgellandskapets framväxt och särdrag. Därtill har 15 orglar från olika More Info »

Klangrum was last modified: by SSHS
89 450pxl

Katolikernas lilla katekes

175,00 kr

Petrus Canisius (1579/80)  – Nr 89 (2017) ISBN 978-91-86681-33-3 I Stockholm utgavs under Johan III:s tid en katolsk katekes på svenska (1579/80). Jesuiten Petrus Canisius, en av 1500-talets mest betydande katolska lärare och predikanter, är dess författare. Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers lilla katekes (1567) och More Info »

Katolikernas lilla katekes was last modified: by SSHS
35

Jesper Swedberg - en antologi

250,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2008) Nr 35. ISBN 978-91-976688-6-6 Jesper Swedberg (1653-1735) är en våra främsta och namnkunnigaste biskopar genom tiderna. Hans författarskap var omfattande och hans psalmer sjungs än idag. Som biskop i Skara hade han ansvar för kolonin Nya Sverige liksom för utlandsförsamlingarna i både Lissabon och London. Som språkforskare var han speciell och More Info »

Jesper Swedberg - en antologi was last modified: by SSHS
78

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644

150,00 kr

Gunno Brynolphi Blutherus (1644). Red Johnny Hagberg (2014). Nr 78. ISBN: 978-91-86681-21-0. Gunno Brynolphi Blutherus (1609-1657) föddes i Ör och blev efter studier i Skara, Uppsala, Groningen och Rostock så småningom kyrkoherde i Ör, prost över hela Dal samt riksdagsman för Skara stift. Blutherus' prästmötespredikan är intressant då den förmodligen är den första som är More Info »

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644 was last modified: by SSHS
45

Jean Gersons Ars moriendi - Om konsten att dö

150,00 kr

Red: Markus Hagberg (2009) Nr 45. ISBN 978-91-977365-7-2 1408 utkom den vid universitet i Paris verksamme teologen Jean Gerson (1363-1429) med verket Opusculum tripartium de preceptis decalogi, salve de confessione et de arte moriendi. Både verket som helhet och den ssita delen, De arte moriendi, som självständig skrift, fick stor spridning. Delen om dödsberedelsen bearbetades More Info »

Jean Gersons Ars moriendi - Om konsten att dö was last modified: by SSHS
18

Järpås - ett pastorat och dess präster under 600 år

0,00 kr

Markus Hagberg (2004) Nr 18. ISBN 91-975004-3-7 SLUTSÅLD! En samlad bild och presentation över de präster som under 600 år verkat i Järpås pastorat. En präst verkar i ett sammanhang och beroende av detta. Därför presenteras här en kortfattad skildring av det som är och har varit Järpåsprästernas sammanhang och arbetsfält.  

Järpås - ett pastorat och dess präster under 600 år was last modified: by SSHS
28

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift.

295,00 kr

- En heraldisk och genealogisk inventering Inga von Corswant - Naumburg (2006) Nr 28. ISBN 91-975873-6-2 Med boken om Huvudbaner och anvapen inom Skara stift har en dokumentation av stiftets 130 olika begravningsvapen fullföljts. Författarinnans avhandling från 1999 om Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden var fröet till detta arbete om vapnen inom Skara stift. I More Info »

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. was last modified: by SSHS
53

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift - supplement

100,00 kr

Inga von Corswant-Naumburg (2010) Nr 53. ISBN 978-91-977366-5-7 Under stormaktstiden var huvudbaner och anvapen ett viktigt inslag för att visa släktens anor och sin egen position i samhället. Boken är ett supplement till den av Skara Stiftshistoriska sällskap utgivna boken Huvudbaner och anvapen inom Skara stift (Nr 28) och visar på den genealogiska och heraldiska More Info »

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift - supplement was last modified: by SSHS
63

Hospitalen i Skara stift

100,00 kr

Torgil Hallböök (2011) Nr 63. ISBN: 978-91-86681-03-6 Hospitalen var under medeltiden avsedda att vårda de spetälska. Senare fick de en annan inriktning och då framförallt vård av sinnesjuka. Hospitalsjukvården fortsätter långt fram under 1800-talet i Sverige. Kyrkans roll för de spetälska var markant under medeltiden, discount även om spetälskehospitalen egentligen var världsliga inrättningar stod de under More Info »

Hospitalen i Skara stift was last modified: by SSHS
21

Hielp Maria

150,00 kr

- en bok om biskop Brynolf Gerlaksson (2005) Nr 21. ISBN 91-975004-6-1 Biskop Brynolf III Gerlaksson var biskop i Skara under 27 år, pill från 1478 till dess han avled den 24 april 1505. Då det nu gått 500 år sedan hans död vill Skara stiftshistoriska sällskap lyfta fram denne betydelsefulle biskop som betytt mycket för More Info »

Hielp Maria was last modified: by SSHS
55

Hemma i främmande hamn

150,00 kr

Bengt Schantz (2010) Nr 55. ISBN 978-91-977366-7-1 Svenska kyrkan i utlandet, prescription SKUT, prescription har en lång historia. I mer än hundra år har vår kyrka bedrivit en diakonalt inriktad verksamhet bland sjöfolk. Ur denna verksamhet har vår tids utlandskyrka vuxit fram. Bengt Schantz har verkat som präst inom båda och det är härifrån han More Info »

Hemma i främmande hamn was last modified: by SSHS
11

Heliga Birgitta och Västergötland

0,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2003) Nr 11. ISBN 91-974235-5-6 SLUTSÅLD! Birgitta är en av medeltidens märkligaste personligheter och en av sin samtids mest inflytelserika kvinnor. Skara stiftshistoriska sällskap vill genom denna bok, treatment som i 16 artiklar behandlar Birgitta i allmänhet och Birgitta och Västergötland i synnerhet, for sale fästa uppmärksamheten på en kvinna som fascinerat troende More Info »

Heliga Birgitta och Västergötland was last modified: by SSHS