Produkter

76

Haquin Spegel - en antologi

200,00 kr

Red Johnny Hagberg (2014). Nr 76. ISBN 978-91-86681-20-3. Skara stift har under sin långa historia haft många rikt begåvade biskopar. Haquin Spegel (1645-1714) är en av dessa och var biskop i Skara 1685-1693. Han var en god språkman, utgav en bok om ord och skrev psalmer som sjungs än idag. Därtill författade han både andlig More Info »

Haquin Spegel - en antologi was last modified: by SSHS
5

Gunnar Wennerberg

0,00 kr

(2001) Nr 5. ISBN 91-631-1278-7 SLUTSÅLD! Få har blivit hyllade som Gunnar Wennerberg. Han var tonsättare och skald och som sådan skrev han både Gluntar och tonsatte Davids psalmer. I meritlistan står också landshövding och minister, prescription prinsarnas guvernör, serafimerriddare. Men vem var han egentligen? I sex kapitel belyser artikelförfattarna olika sidor av hans väsen.   More Info »

Gunnar Wennerberg was last modified: by SSHS
44

Gudhems kloster

180,00 kr

Red. Markus Hagberg (2009) Nr 44. ISBN 978-91-977365-6-5 Gudhems kloster var ett av ganska många svenska cistercienserkloster ofta daterat till 1161. På denna plats levde nunnor de gudsvigdas liv i bön och arbete. Klosterrörelsen har som kanske inget annat påverkat Sverige och dess historia. Genom kyrkans etablering i Sverige bands detta område samman med den More Info »

Gudhems kloster was last modified: by SSHS
30

Gryningsljus. Gammalsvenskby i blickpunkten

0,00 kr

Karl-Erik Tysk (2007) Nr 30. ISBN 978-91-976688-1-1 SLUTSÅLD! Den första maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyligen erövrade steppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina som fortfarande består. Ännu behärskar More Info »

Gryningsljus. Gammalsvenskby i blickpunkten was last modified: by SSHS
50

Gör Kristus känd - Samlade herdabrev 1990-1997

100,00 kr

Lars-Göran Lönnermark (2009) Nr 50. ISBN 978-91-977366-2-6 Lars-Göran Lönnermark var biskop i Skara stift 1989-2004. Under sin ämbetstid gav han ut fem herdabrev med olika teman. Breven gavs ut som foldrar avsedda som underlag för samtal och studier i församlingarna. Det var också på detta sätt de kom att användas. Herdabreven ges nu ut i More Info »

Gör Kristus känd - Samlade herdabrev 1990-1997 was last modified: by SSHS
52

Från Wittenberg till Rom

150,00 kr

- En biografi över Kåre Skredsvik Thomas Skredvik (2009) Nr 52. ISBN 978-91-977366-4-0 Kåre Skredsviks (1897-1946) liv fångar en intressant epok av Svenska kyrkans historia, prescription men speglar också en enskild människas sökande efter klarhet och sanning. Född i ett svenskt prästhem kom han att studera teologi, prästvigas och uppehålla olika tjänster i Svenska kyrkan, More Info »

Från Wittenberg till Rom was last modified: by SSHS
12

Från den heliga graven till Västergötland

0,00 kr

Bo J Theutenberg (2003) Nr 12 ISBN 91-974235-7-2 SLUTSÅLD!  (Se även nr 26: Folkungar och korsriddare - utökad och reviderad upplaga) Författaren, viagra buy ambassadören och professorn Bo J Theutenberg berättar i boken om det kristna riddarväsendets uppkomst, om de olika ordnarna och korstågen man deltog i.  

Från den heliga graven till Västergötland was last modified: by SSHS
74

Förvaltare av Guds brokiga nåd

100,00 kr

Karl-Erik Tysk (2013). Nr 74. ISBN 978-91-86681-17-3 Trettio präster som under längre eller kortare tid var verksamma i Skara stift avled under perioden 2009-första halvåret 2013. De flesta av dem minnestecknas här. De var sinsemellan mycket olika som människor men de hade ett gemensamt uppdrag att i ord och handling representera Guds närvaro i världen More Info »

Förvaltare av Guds brokiga nåd was last modified: by SSHS
51

Föregångare 2005-2008

150,00 kr

- Minnesteckningar över präster (2009) Nr 51. ISBN 978-91-977366-3-3 Under 120 år har man i Skara stift tecknat minnet av sina bortgångna präster. Med den 2009 utgivna samlingen, cialis som omfattar de under 2005-2008 avlidna, seek fortsätter Skara stiftshistoriska sällskap genom sina medarbetare prostarna Lennart Franck, Nils Hjertén och Lennart Nordquist tillsammans med kyrkoherde Karl-Erik More Info »

Föregångare 2005-2008 was last modified: by SSHS
22

Föregångare 2002-2004

0,00 kr

Minnesteckningar över präster i Skara stift  (2005) Nr 22. ISBN 91-975004-7-X SLUTSÅLD! I sammanlagt 23 prästbiografier tecknas minnet av de bortgångna. Utöver de enskilda biografierna blir detta samtidigt ett stycke levande stiftshistoria. Genom att följa minnesteckningstraditionen presenteras en fortlöpande dokumentation av stiftets historia, patient sedd genom de enskilda livsödena.  

Föregångare 2002-2004 was last modified: by SSHS
26

Folkungar och Korsriddare

0,00 kr

Bo J Teutenberg (2006) Nr 26. ISBN 91-975873-1-1 Denna bok om Folkungar och Korsriddare bygger delvis på den tidigare av Skara stifthistoriska sällskap utgivna boken (nr 12 /2003) Från den heliga graven till Västergötland, men är i allt väsentligt en ny, fördjupad och breddad, redovisning av ämnet och ger en god inblick i den svenska More Info »

Folkungar och Korsriddare was last modified: by SSHS
3

Flämslätt genom ett halvt sekel

0,00 kr

Lennart Franck (2000) Nr 3.  ISBN 91-85200-55-7 SLUTSÅLD! Detta är berättelsen om hur lantgården vid Flämsjön i Valle härad blev stiftets gård. Från början en gård för stiftets ungdom men senare en mötesplats för stiftsbor i alla åldrar. Stiftsgårdens historia mellan åren 1939 och 1989 tecknas av dess tredje intendent och föreståndare, order prosten Lennart Franck. More Info »

Flämslätt genom ett halvt sekel was last modified: by SSHS
34

Ett fönster mot den himmelska kyrkan

150,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2007) Nr 34. ISBN 978-91-976688-7-3 Den 23 februari 2007 fyllde professor Alf Härdelin 80 år. De flesta har vid denna ålder dragit sig tillbaka för att njuta sitt otium cum dignitate. Så inte Alf Härdelin. "Jag arbetar alltid, cialis när jag inte har något särskilt för mig" stämmer väl överens med hans More Info »

Ett fönster mot den himmelska kyrkan was last modified: by SSHS
20

Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka

150,00 kr

Hans Soop (2005) Nr 20. ISBN 91-975004-5-3 I Skara domkyrkas södra tvärskepp står det stora gravmonumentet över chefen för Västgöta kavalleriregemente, vcialis 40mg överste Erik Soop (1592-1632)

Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka was last modified: by SSHS
68

Enchiridion

200,00 kr

Det är den lilla och rena katekesen 1591 jämte sannfärdig ögonskelig, try förmerad och välbegrundad försvarsskrift 1591 av Sigismund Ernhoffer Nr 68. (2012) ISBN 978-91-86681-10-4 2010 inledde sällskapet ett samarbete med Vatikanbiblioteket där syftet var att belysa svensk reformationshistoria. Sedan tidigare har sällskapet utgivit den första evangeliska dogmatiken på svenska  (se nr 54). Ur kyrkohistorisk More Info »

Enchiridion was last modified: by SSHS
95

En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644

150,00 kr

95. Andras Johannis Prytz. Red. Johhny Hagberg (2019). ISBN 978-91-86681-39-5 En Utferdz Predikan Öfwer then Ädle och Wälb. H. Johan Hindrickson Rytter till Lefwene och Bestorp, fordom Överste över Krigsfolket i Wästergötland … Dessa högtidliga ord inleder den utfärdspredikan som superintendenten Andreas Prytz lät trycka i Linköping 1645. Det hade då gått ett år sedan översten, More Info »

En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644 was last modified: by SSHS
43

Ekon från Husaby

0,00 kr

Bengt Wadensjö (2009) Nr 43. ISBN 978-91-97736-5-8 Olof Skötkonungs dop i Husaby var en symbolhandling av enorm betydelse för framtiden. Grunden lades för ett helt nytt samhälle där den gamla järnåldersbygden med sina enstaka gårdar och små byar fördes samman i socknar med en gemensam kultplats, viagra dosage nya riter vid de stora händelserna i More Info »

Ekon från Husaby was last modified: by SSHS
54

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron

200,00 kr

Markus Hagberg, cost red. (2010) Nr 54. ISBN 978-91-977366-6-4 När biskopen Erik Falck i Skara 1558 gav ut Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron så var detta den första dogmatiken på svenska. Boken innehåller 51 kapitel, illness där framställningen är uppbyggd genom frågor och svar. Av titelsidan framgår More Info »

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron was last modified: by SSHS
14

Doktor Johannes Copp von Raumenthal

150,00 kr

Bo J Theutenberg (2003) Nr 14. ISBN 91-974235-8-0 Johannes Copp var från början medicine doktor och kejserlig hovmedikus i Prag. Han bryter med sin fäderneärvda katolska tro och lämnar sitt kloster för att ansluta sig till Luther och den reformerta rörelsen De böhmiska bröderna.Han lämnar hastigt Prag och kommer 1555 till Kalmar för att bli More Info »

Doktor Johannes Copp von Raumenthal was last modified: by SSHS
94 1000pxl

Din egen Anne-Margrethe

175,00 kr

Nr 94. Bertil Murray och Margareta Murray-Nyman. 2018. ISBN 978-91-86681-38-8 Din egen Anne-Margrethe - så slutade Anne-Margrethe Murray sina brev. Genom dessa träder nu en kvinnas livsberättelse och en svunnen värld fram på nytt. Författarna är barnbarn till Anne-Margrethe: Margareta Murray-Nyman, tidigare chefredaktör för Katolskt magasin, och Bertil Murray, präst och författare. Anne-Margrethe Murray hade More Info »

Din egen Anne-Margrethe was last modified: by SSHS