Produkter

95

En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644

150,00 kr

95. Andras Johannis Prytz. Red. Johhny Hagberg (2019). ISBN 978-91-86681-39-5 En Utferdz Predikan Öfwer then Ädle och Wälb. H. Johan Hindrickson Rytter till Lefwene och Bestorp, fordom Överste över Krigsfolket i Wästergötland … Dessa högtidliga ord inleder den utfärdspredikan som superintendenten Andreas Prytz lät trycka i Linköping 1645. Det hade då gått ett år sedan översten, More Info »

En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644 was last modified: by SSHS
43
Ekon från Husaby was last modified: by SSHS
54

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron

200,00 kr

Markus Hagberg, cost red. (2010) Nr 54. ISBN 978-91-977366-6-4 När biskopen Erik Falck i Skara 1558 gav ut Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron så var detta den första dogmatiken på svenska. Boken innehåller 51 kapitel, illness där framställningen är uppbyggd genom frågor och svar. Av titelsidan framgår More Info »

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron was last modified: by SSHS
14

Doktor Johannes Copp von Raumenthal

150,00 kr

Bo J Theutenberg (2003) Nr 14. ISBN 91-974235-8-0 Johannes Copp var från början medicine doktor och kejserlig hovmedikus i Prag. Han bryter med sin fäderneärvda katolska tro och lämnar sitt kloster för att ansluta sig till Luther och den reformerta rörelsen De böhmiska bröderna.Han lämnar hastigt Prag och kommer 1555 till Kalmar för att bli More Info »

Doktor Johannes Copp von Raumenthal was last modified: by SSHS
94 1000pxl

Din egen Anne-Margrethe

175,00 kr

Nr 94. Bertil Murray och Margareta Murray-Nyman. 2018. ISBN 978-91-86681-38-8 Din egen Anne-Margrethe - så slutade Anne-Margrethe Murray sina brev. Genom dessa träder nu en kvinnas livsberättelse och en svunnen värld fram på nytt. Författarna är barnbarn till Anne-Margrethe: Margareta Murray-Nyman, tidigare chefredaktör för Katolskt magasin, och Bertil Murray, präst och författare. Anne-Margrethe Murray hade More Info »

Din egen Anne-Margrethe was last modified: by SSHS
42

Den långa vägen

125,00 kr

Teol. Dr Yngve Levenskog (2010) Nr 42. ISBN 978-91-977365-4-1 Hur har den viktiga frågan om diakoni behandlats vid olika kyrkomöten? Teol. Dr Yngve Levenskog, shop Vänersborg, medications har undersökt denna fråga mellan åren 1938-1999. Från att ha varit en frivillig rörelse som låg utanför kyrkan och hade sitt säte i fristående diakonianstalter blir den en More Info »

Den långa vägen was last modified: by SSHS
4-14.indd

Den heliga pilgrimsfärden

200,00 kr

Lars Skytte. (Utgiven 2014). Nr 80. ISBN 8-91-86681-24-1. Lars Skytte (1610-1696) var född i Nyköping. Efter akademiska studier och utländska studieresor blev han svensk ambassadör i Portugal år 1641. Skytte konverterar till katolska kyrkan 1647 och upptas i franciskanorden.Efter teologiska studier prästvigs han inom orden och kommer att ägna sig åt författarskap och undervisning. Skyttes More Info »

Den heliga pilgrimsfärden was last modified: by SSHS
56

Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran

200,00 kr

Matthias Hafenreffer (2010) Nr 56. ISBN 978-91-977366-8-8 Matthias Hafenreffer (1561-1619) var från 1592 professor i Thübingen både i teologiska ämnen och i matematik. Han hörde till den württembergska traditionen, help som både före och efter honom haft ett särskilt stort inflytande på svensk teologi och fromhetstradition. En fortkortad version av Hafenreffers arbete Compendium doctrinae coelestis More Info »

Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran was last modified: by SSHS
83

Breviarium Scarense

450,00 kr

Nr 64. ISBN 978-91-86681-06-7. I. Faksimil.  (2016) Christer Pahlmblad Nr 83. ISBN 978-91-86681-27-2. II. Introduktion. Register. (2011) Christer Pahlmblad Breviariet trycktes 1498 i Nürnberg. Enligt biskop Brynolf Gerlakssons förord sammanställdes det för att gudstjänsten skulle kunna firas på samma sätt i alla stiftets kyrkor. Breviariet är unikt så till vida att man i det också More Info »

Breviarium Scarense was last modified: by SSHS
13
Bland baroner och bolsjeviker was last modified: by SSHS
10

Biskopsporträtt i Skara stift

120,00 kr

Bengt O.T. Sjögren och Nils Hjertén (2003) Nr 10. ISBN 91-974235-4-8 Skara stift äger en samling biskopsporträtt, abortion som spänner över trehundra år, buy från Jesper Swedberg till Lars-Göran Lönnermark. På uppdrag av Skara stift har Stiftshistoriska sällskapet nu samlat dessa biskopsporträtt i en volym.  

Biskopsporträtt i Skara stift was last modified: by SSHS
15

Biskopen och törntaggen

0,00 kr

Red. Johnny Hagberg (2004) Nr 15. SLUTSÅLD! Den 2 september 1304 hämtade Skarabiskopen Brynolf Algotsson i Lödöse en norsk kunglig gåva som kom att bli Skara domkyrkas främsta relik: en tagg ur Kristi törnekrona. Gåvan från den norske konungen Håkon Magnusson kan ha varit ett tack för Brynolfs hjälp med återuppbyggnaden av domkyrkan Sankt Swithun More Info »

Biskopen och törntaggen was last modified: by SSHS
70

Biskop Osmund

200,00 kr

- missionär i Sverige under slutet av vikingatiden Janet Fairweather (2013) Nr 70. ISBN 978-91-86681-12-8 En intressant men föga känd person i svensk kyrkohistoria är Osmund, generic biskop hos kung Emund kring 1050. Osmund var enligt traditionen nära släktning till Sigfrid och har ansetts vara den förste biskopen med säte i Skara. Helt klart är att More Info »

Biskop Osmund was last modified: by SSHS
71

Bishop Osmund: A Missionary to Sweden in the Late Viking Age

200,00 kr

Dr Janet Fairweather. Nr 71. ISBN 978-91-86681-18-0. Bishop Osmund, court-bishop to Edmund the Old, king of Sweden, in the mid-eleventh century, was probably born in England and certainly ended his life there as a monk of Ely, having previously spent time at the court of Edward the Confessor. The author, Dr Janet Fairweather, is a More Info »

Bishop Osmund: A Missionary to Sweden in the Late Viking Age was last modified: by SSHS
Omslag Credo fötr tryck.indd

Bilder av tron

175,00 kr

Nr 97. Markus Hagberg (2019). ISBN 978-91-86681-41-8 Kristen tro kan gestaltas och förmedlas på många olika sätt. Under lång tid var det normala att de flesta människor inte kunde läsa eller skriva. Då blev bilder, föremål, riter och det talade ordet så mycket viktigare. Med tiden har tal och text blivit de viktigaste sätten att More Info »

Bilder av tron was last modified: by SSHS
Omslag 2.indd

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka

175,00 kr

Konsten i kyrkorna har inte tillkommit av en tillfällighet,inte heller är den skapad för att hylla konstnären eller mecenaten. Den vill berätta en berättelse och ära skaparens Skapare - soli Dei gloria. I Husaby kyrka finns bildkonst från flera århundraden på pelare, i valv och tak. Det skiljer ett halvt millenium i tillkomsten mellan de More Info »

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka was last modified: by SSHS
25

Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift

150,00 kr

Redaktör: Johnny Hagberg (2006) Nr 25. ISBN 91-975873-0-3 Det ar med stor glädje Skara stiftshistoriska sällskap nu utger boken Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift. Sammanlagt finns det 50 *) kända brev i original eller i avskrift från 20 kyrkor från denna del av det gamla Skara stift. Någon inventering och utgivning av avlatsbrev från ett More Info »

Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift was last modified: by SSHS
23

Återblickar från Predikstol och Akterdäck

0,00 kr

Bengt Schantz (2005) Nr 23. ISBN 91-975004-8-8 SLUTSÅLD! Under många år var Bengt Schantz präst i olika europeiska sjömanskyrkor. Det är minnen från dessa år liksom barndomens upplevelser på den lilla svenskön Runö i Rigabukten och stationssamhället Töreboda i Västergötland som presenteras i denna bok.  

Återblickar från Predikstol och Akterdäck was last modified: by SSHS
60

Äldre Västgötalagen och dess bilagor, del 1 och 2 i Cod.Holm B 59

350,00 kr

Inledning av Per-Axel Wiktorsson Nr 60. ISBN 978-91-86681-00-5 Den äldre Västgötalagen (handskrift Cod. Holm B 59 i Kungliga Biblioteket) utges nu för första gången i sin helhet; i färgfaksimil, treatment i trogen fornsvensk version och i översättning till modern svenska. Tidigare har inte allting i handskriften kunnat läsas, treat men genom modern teknik har en More Info »

Äldre Västgötalagen och dess bilagor, del 1 och 2 i Cod.Holm B 59 was last modified: by SSHS
96

”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta…”

150,00 kr

Nr 96. ISBN Ritwa Herjulfsdotter (2019). ISBN 978-91-86681-40-1 Medeltida fingerringar ur Röhsska museets samling Materialet i denna bok är fingerringar ur en samling på Röhsska museet i Göteborg. De 62 ringarna är inköpta eller skänkta till museet och har i flera fall en dokumenterad historia och proveniens. De flesta bär symboler hämtade från kristen tro More Info »

”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta…” was last modified: by SSHS