Riksmarken Kagg - Hans anor, levnad och död

200,00 kr

I denna antologi möter vi en av stormaktstidens viktiga personer – Fältmarskalken och Riksmarsken, greve Lars Kagg.

Antal

Nr 104 (2020. Ingår i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie: nr 104. ISBN 978-91-86681-49-4
Strängnäs stiftshistoriska sällskaps skrifter ISBN 978-91-519-3030-5

I denna antologi möter vi en av stormaktstidens viktiga personer – Fältmarskalken
och Riksmarsken, greve Lars Kagg. Han föddes den 1 maj 1595 på
Källstorp, Örslösa socken i Västergötland, och avled den 19 november 1661
på godset Fjällskefte i Floda socken i Södermanland.
Kagg gifte sig 1628 med Agneta Ribbing, dotter till riksrådet Lindorm Pedersson
Ribbing. Äktenskapet blev barnlöst och Kagg slöt således själv sin
grevliga ätt vid sin död. Han är begravd i det Kaggska gravkoret i Floda kyrka.
Även detta gravkor ges en beskrivning i boken.

Begravningspersonalierna som upprättades i samband med hans begravning
visar på hans anor, hans levnad, död, och de berättar om hans begravningsprocession.
De är från början beskrivna i ett dokument med rubriken Hans
Sahlig Höch Grefflig Excellenz Herr Richs Marskens Höch Wälborne Grefwe
Larss Kaggz Personalia och Lijck Proces Anno 1662. den 8 Iunii Ifrån Sankt
Jacob och till Ridder holms Kyrckio Uthi Stockholm. Dokumentet återges här
transkriberat, kommenterat och i faksimil.

De olika porträtt som är bevarade av Kagg kommenteras och återges i bild
liksom andra släktrelaterade porträtt och föremål från Fjällskäfte. I en artikel
kommenteras särskilt stormaktstidens retorik utifrån begravningsdokumentet.
Då Kagg genom sitt liv förenar både det västgötska och det sörmländska utges
denna antologi i samarbete med de båda stiftshistoriska sällskapen i Skara
och Strängnäs stift.