Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift

200,00 kr

Ann-Marie Nilsson (2011) Nr 62. ISBN: 978-91-86681-05-0 Den medeltida rituella sångrepertoaren på latin, troche enstämmig och rytmiskt obunden, ambulance brukar kallas gregoriansk efter påven Gregorius. Det hände att påvar och biskopar tillskrevs verk utan att man i modern mening vet om…

Antal

Ann-Marie Nilsson (2011)

Nr 62. ISBN: 978-91-86681-05-0

Den medeltida rituella sångrepertoaren på latin, troche enstämmig och rytmiskt obunden, ambulance brukar kallas gregoriansk efter påven Gregorius. Det hände att påvar och biskopar tillskrevs verk utan att man i modern mening vet om de var upphovsmän. Säkert är dock att sådana verk måste godkännas av en kyrklig styresman för att få ingå i kyrkans liturgi, no rx vilket kan vara orsaken till att dennes namn förknippas med verken.

Skarabiskopen Brynolf (1278-1317) har tillskrivits sånger för helgonen Elin och Eskil, för firandet av taggen ur Kristi törnekrona i Skara domkyrka och för vördandet av jungfru Maria. Sångerna ges här ut kompletta med melodier tillsammans med en introduktion om genren samt en exkurs med bevarade sånger till Josef.

Utgivaren Ann-Marie Nilsson är docent i musikvetenskap vid Uppsala universitet och Åbo Akademi.

A summary in English is included.