Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor

0,00 kr

SLUTSÅLD

Antal

Robin Gullbrandsson (2008)

Nr 41. ISBN 978-91-977365-3-4 – SLUTSÅLD

Skara stifts kyrkor talar till sin omgivning, symptoms med både utanverk, insidan och inredning. De talar ett språk som vi kan förstå utan att sätta ord på det. Kyrkan är en självklar del av landskapsbilden och inte sällan sen bygds äldsta och märkligaste byggnad.

Ändå är inte kyrkorna statiska. Genom seklerna har de förändrats och nya har kommi till. Varje epok har haft sina ideal. Därför är det ett i alla avseenden varierat bestånd av kyrkor som finns i Skara stift.

I denna bok ges en bred redogörelse för stiftets kyrkor av idag, vilka epoker och typer de representerar och i vilken grad de är bibehållna eller förändrade. Den visar också på lokala eller regionala särdrag. I tabellform redovisas samtliga kyrkobyggnader med byggnadstid och särskilda egenskaper.

Boken är skriven för att ge kunskap om stiftets kyrkor, men också för att skapa intresse inför det fantastiska kulturarv som de utgör. Robin Gullbrandsson är byggnadsantikvarie och har medverkat i den stora inventeringen av kyrkorna i Skara stift som genomfördes 2001-2005. Han har tidigare gett ut boken: ”Tills du återupprättat helgedomarna” om kyrkorestaureringar. Se nr. 37 i skriftserien.

SLUTSÅLD – GÅR EJ ATT BESTÄLLA