Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift

150,00 kr

med föremålsbeskrivning, discount kommentarer och jämförelser Staffan Kinman (2005) Nr 17. ISBN 91-975004-2-9 Från 1500-talet förra hälft var det brukligt att adelsmän och officerare begravdes med pompa och ståt. En begravningsprocession ingick där den dödes värja, sporrar, hjälm och stridshandskar bars…

Antal

med föremålsbeskrivning, discount kommentarer och jämförelser

Staffan Kinman (2005)

Nr 17. ISBN 91-975004-2-9

Från 1500-talet förra hälft var det brukligt att adelsmän och officerare begravdes med pompa och ståt. En begravningsprocession ingick där den dödes värja, sporrar, hjälm och stridshandskar bars på ett sammetshyende. Efter begravningen överlämnades föremålen till kyrkan med ”köptes” tillbaka av de efterlevande. Kontanterna för inköpet skänktes till församlingen och föremålen hängdes upp i kyrkan, i anslutning till graven och huvudbanéret, till minnet av den döde.

Vilka av dessa vapen och föremål finns kvar i våra kyrkor? Och vilken är historien bakom de enskilda föremålen? Dessa och andra frågor besvaras i denna bok som kommenterar och beskriver den vapenhistoriska inventeringen av kyrkorna i Skara stift.