Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona

150,00 kr

Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift avlidna 2013-2017 Nr. 92. Karl-Erik Tysk (2017). ISBN 978-91-86681-36-4. Tre diakoner och tjugoen präster som under längre eller kortare tid varit verksamma i Skara stift avled under perioden 2013 – första halvåret…

I kategorier
Antal

Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift avlidna 2013-2017
Nr. 92. Karl-Erik Tysk (2017). ISBN 978-91-86681-36-4.

Tre diakoner och tjugoen präster som under längre eller kortare tid varit verksamma i Skara stift avled under perioden 2013 – första halvåret 2017. Fyra var kvinnor och tjugo var män. De var sinsemellan mycket olika som människor, men de hade ett gemensamt uppdrag att i ord och handling representera Guds närvaro i världen och arbeta i kyrkan. Ofta tjänstgjorde de långt efter det att de hade pensionerats. De gjorde det med glädje och hängivenhet burna av sin övertygelse. Pris 150,- + frakt.