Varnhems kloster före Birger Jarl

150,00 kr

– Om klostrets rottrådar i tiden Red: Markus Hagberg (2011) Nr 58. ISBN 978-91-86681-00-5 När Birger Magnusson, order som var en av klostrets stora gåvogivare, dör 1266 begravs han i Varnhems klosterkyrka. Den här boken handlar om klostret före Birger…

Antal

– Om klostrets rottrådar i tiden

Red: Markus Hagberg (2011)

Nr 58. ISBN 978-91-86681-00-5

När Birger Magnusson, order som var en av klostrets stora gåvogivare, dör 1266 begravs han i Varnhems klosterkyrka. Den här boken handlar om klostret före Birger Jarl. Flera författare med olika specialitet och infallsvinklar bidrar till att placera klostret i historien och tydliggör på så vis de olika utvecklingslinjer som ledde fram till grundandet 1150. Vad fanns på platsen innan munkarna kom hit? Hur såg den politiska situationen ut i Sverige omkring 1100-1250? Hur såg det benediktinska klosterväsendet ut före etableringen i Varnhem? Varifrån kom munkarna till Varnhem? Hur såg det liv ut som munkarna levde och vad var syftet? Varför ser klostren ut som de gör? Hur gick det till när biskopen invigde en klosterkyrka? Detta är några av de frågor som besvaras i denna bok.